Masuri

Puteti vizualiza paralelismul masurilor aici

SDL-ul il puteti regasi aici

M1/2A – Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor de pe teritoriul GAL

Agricultura practicata in teritoriu este una de subzistenta, in marea majoritate a cazurilor, exploatarea terenurilor agricole se face pentru uz propriu. Majoritatea exploatatiilor agricole din teritoriul GAL au dimensiuni cuprinse intre 1-5 ha , prin comparatie, in Uniunea Europeana dimensiunea medie a exploatatiei agricole este de 15,8 ha. In general, agricultura este practicata de persoanele varstnice, tinerii cautand locuri de munca in alte domenii de activitate, mai bine platite, in teritoriu sau chiar in strainatate. Exploatarea terenurilor agricole se face in majoritatea cazurilor in sistem privat, in cadrul fermelor familiale .
Sprijinul acordat fermelor mici este menit sa determine deschiderea catre piata a fermelor si cresterea capacitatii acestora de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei.

Fisa masurii aici

Ghidul masurii

M2/2B PRIVATI - Sprijin forfetar pentru instalare de tineri pe teritoriul GAL
Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca si imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura reprezinta una din prioritatile de dezvoltare a GAL. Caracterul inovativ si atipic este dat de tipul de activitati care urmeaza a se desfasura si anume cultura mare.

Fisa masurii aici.

Ghidul masurii

M3/6A - Infiintare si dezvoltare de activitati non- agricole pe teritoriul GAL
Aceasta masura urmareste dezvoltarea sectorului economic al teritoriului, tinand cont de lipsa ofertei de servicii pentru populatie, si incurajarea folosirii resurselor locale. Economia teritoriului se bazeaza in special pe microintreprinderi, acestea reprezentand peste 50% din numarul total al societatilor comerciale. Principala problema a acestora consta in numarul nivelul redus al veniturilor obtinute din activitati non-agricole, ( cu exceptia comertului) se impune necesitatea crearii si dezvoltarii de microintreprinderi care vor revitaliza economia rurala prin crearea de locuri de munca pentru populatia in sectorul non-agricol si cresterea veniturilor acesteia. Sprijinul vizat prin aceasta masura se adreseaza micro- intreprinderilor precum si intreprinderilor mic care doresc sa desfasoare o activitate economica devenind antreprenori.

Fisa masurii aici.

Ghidul masurii

M4/6B - Infiintarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din interiorul localitatii si a infrastructurilor cu caracter social
Pentru dezvoltarea unei regiuni,iImbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural conduce la imbunatatirea serviciilor publice de baza pentru populatia rurala.

Fisa masurii aici.

M5/6B - Masura privind integrarea minoritatilor pe teritoriul GAL

In urma analizei SWOT si a analizei teritoriului, s-a constat ca teritoriul are o problema din punct de vedere a integrarii minoritatilor locale in comunitate. Principalele doua probleme ale acestor minoritati sunt din punct de vedere al natalitatii ( varsta la care devin parinti este foarte mica ) si al abandonului scolar. Caracterul inovativ al acestei masuri este acela ca prin proiect se doreste instruirea tinerilor cu privire la avantajele urmarii unei forme de invatamant .

Fisa masurii aici.

Ghidul masurii.