Prezentarea teritoriului

Gal Jiu - Romanati se intinde pe teritoriul a 13 comune aflate in judetul Dolj

Comitetul de selectie poate fi vizualizat aici: Comitet de selectie

Grupul de Actiune Locala Jiu – Romanati

Membrii parteneriatului Grupului de Actiune Locala Jiu-Romanati s-au asociat in vederea promovarii dezvoltarii durabile a teritoriului acoperit, cu implicarea partenerilor publici-privati, prin actiuni care au ca scop valorificarea resurelor naturale si culturale, dar si prin actiuni ce vizeaza integrarea in societate a minoritatii rome.

In cadrul parteneriatului, sectorul public detine 46,42% si este alcatuit din 13 UAT-uri: Amarastii de Jos, Amarastii de Sus, Apele Vii, Bratovoiesti, Castranova,Celaru, Daneti, Diosti, Dobrotesti, Ghindeni, Marsani, Rojiste, Teasc. Acestia doresc realizarea investitiilor ce privesc infrastructura sociala, educationala, culturala si asigurarea sigurantei cetatenilor prin instalarea unor dispositive de supraveghere video.

Nr. Crt.Numele comunelor asociateJudetNumar de locuitoriSuprafata (km patrati)
1Amarastii de JosDolj552061,00
2Amarastii de SusDolj170336,40
3Apele ViiDolj211260,82
4BratovoiestiDolj331365,05
5CastranovaDolj339467,76
6CelaruDolj459395,25
7DanetiDolj6259105,74
8DiostiDolj305465
9DobrotestiDolj173333,64
10GhindeniDolj193629,34
11MarsaniDolj462850,47
12RojisteDolj242132,85
13TeascDolj325347,54

Sectorul privat detine o pondere de 46,42% din strucutura parteneriatului si este format din 13 parteneri privati. In cadrul parteneriatului se regasesc societati comerciale cu difrerite domenii de activitate astfel satisfacandu-se nevoile populatiei de pe teritoriul GAL. Prioritatile acestui sector, constau in necesitatea accesarii de fonduri ce privesc proiectele care au la baza dezvoltarea activitatilor non agricole si instalarea tinerilor fermieri in scopul reducerii migratiei din mediul rural catre mediul urban. Acestia contribuie la dezvoltarea economica a zonei prin dezvoltarea de noi proiecte cu scopul crearii de noi locuri de munca dar si prin contributiile la taxele si bugetele locale.

Deoarece in cadrul parteneriatului se regaseste o cooperative agricola – “ Castranova Cooperativa Agricola” – este indeplinit criteriul de selectie 2.6 din Ghidul Solicitantului.

Societatea civila este reprezentata in procent de 7,16% din totalul din totalul parteneriatului, formata din 3 parteneri.