Paralelismul Masurilor

Lista paralelism

Denumire masura veche (2007-2013)Cod masura vechiDenumire masura AFIR(2014- 2020)COD MASURADenumirea masura GALCod MASURA
Instalare tineri fermieri112Instalare tineri fermieri6.1Sprijin forfetar pentru instalare de tineri pe teritoriul GALM2/2A
Dezvoltare ferme mica141Dezvoltare ferme mici6.3Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor de pe teritoriul GALM1/2A
Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale ( apa, canal, drumuri_)3.22- Investiţii în crearea și modernizarea
infrastructurii de bază la scară mică
7.2Infiintarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din interiorul localitatii si a infrastructurilor cu caracter socialM4/6B
Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces AGRICOLĂ
rurale (drumuri agricole)
3.22Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces AGRICOLĂ4.3
Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale(camine culturale)3.22Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural7.6Infiintarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din interiorul localitatii si a infrastructurilor cu caracter socialM4/6B
Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro- întreprinderiM 312Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricol6.4Infiintare si dezvoltare de activitati non- agricole pe teritoriul GALM3/6A
Încurajarea activităţilor turistice ” se încadrează în Axa III –
„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”
Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole6.4Infiintare si dezvoltare de activitati non- agricole pe teritoriul GALM3/6A
Modernizarea exploataţiilor agricole121Investiții în exploatații agricole4.1Masura privind integrarea minoritatilor pe teritoriul GALM5/6B