Programul LEADER

Prin programul LEADER,se incurajeaza parteneriatele intre reprezentantii aceluiasi teritoriu. In cadrul acestor partneriate se pun bazele dezvoltarii regiunii de sus in jos, in functie de situatia economica si de dezvoltarea teritoriului. Teritoriul este definit in contextul LEADER ca o zona omogena, limitata ca dimensiune, dar avand suficienta capacitate si consecventa pentru a elabora si aplica strategii de dezvoltare viabile.

Teritoriul GAL reprezinta o grupare de comunitati locale care impartasesc o identitate comuna bazata pe un sentiment de apartenenta la acelasi mediu natural, economic, social si cultural.

Implicarea actorilor locali in dezvoltarea propriilor zone va contribui la realizarea unei dezvoltari dinamice, dezvoltare sprijinita de o strategie de dezvoltare locala ce va fi elaborata si administrata de reprezentantii Grupului de Actiune Locala, reprezentanti ai populatiei din respectivele teritorii , in vederea imbunatatirii continue a strategiei si a actiunilor ce vor fi implementate. Practic, dezvoltarea teritoriilor rurale acoperite de abordarea LEADER, va fi programată şi coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional şi, de asemenea, vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp.

Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala, program derulat prin Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale în perioada 2014 -2020, parteneriatele public – private (potentiale GAL-uri) au participat la un proces de selectie, organizat de Autoritatea de Management pentru PNDR. Dupa procesul de selectie , parteneriatul public – privat va deveni oficial Grup de Actiune Locala.

Pentru a putea gestiona fondurile FEADR , GAL-urile vor trebui sa se organizeze din punct de vedere juridic in conformitate cu prevederile OG 26/2000 .

Strategia de Dezvoltare Loacala elaborata aduce argumentele avute in vedere pentru dezvoltarea sustenabila a zonei prin axa LEADER, pe de o parte, dar si prin programele complementare care aduc plus valoare prin dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea capacitatii administrative, dezvoltarea infrastructurii economice si sociale. La baza elaborarii acestia, au stat analizele diagnostic care au fost facute asupra teritoriului, chestionarele realizate cat si intalnirile de consultare, animare si grup de lucru care au avut loc in teritoriul viitorului GAL.

In acest fel a existat si credinta locuitorilor acestor comunitati ca in elaborarea Strategiei de Dezvoltare a teritoriului se va tine cont si de parerile si punctele lor de vedere, deoarece toti cei implicati isi doresc o dezvoltare a teritoriului pe termen lung și pornită de la dorinţele și aspiraţiile lor.

La momentul intocmirii Strategiei de Dezvoltare Locala , s-a tinut cont și de dorinta membrilor parteneriatului ca sa realizeze cooperari cu alte Grupuri de Actiune Locala nationala sau internationala.